MBCP Academy

MBCP Academy is opgericht medio 2017 en vormt de officiële samenwerking tussen Lilian Wirken (verloskundige en mindfulnesstrainer), Natascha Deguelle (gynaecoloog en mindfulnesstrainer) en Yvonne Tuinte (verloskundige en mindfulnesstrainer).

De MBCP Academy heeft zichzelf tot doel gesteld de voordelen van Mindfulness Based Childbirth and Parenting (MBCP) beschikbaar te stellen aan iedere zwangere in Nederland en bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mindfulness tijdens de zwangerschap en het beginnend ouderschap. Het beschikbaar maken van MBCP in Nederland vraagt een tweetal stappen: het aanbieden van trainingen en workshops aan aanstaande ouders en het zorgdragen voor de snelle uitbreiding van het aantal beschikbare en bekwame MBCP-trainers. Het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek beogen wij te doen door samenwerking te zoeken met verloskundig professionals verbonden aan onderzoeksinstituten. Hiervoor worden nu al de eerste stappen gezet.

Vier jaar geleden hebben Lilian Wirken en Natascha Deguelle de handen ineengeslagen en samen de eerste stappen gezet door samen MBCP-trainingen en workshops samen aan te bieden aan aanstaande ouders in Nederland. Zo werd onderzocht of deze vorm van voorbereiding op de bevalling en het ouderschap ook aansluiting vindt bij de Nederlandse aanstaande ouders. Daarnaast hebben zij ook 56 verloskundig professionals middels een 2-daagse intensive geschoold en geëvalueerd hoe deze professionals MBCP als voorbereiding op de bevalling en het aanstaande ouderschap waardeerden. Niet alleen gaven deze professionals allen aan een toegevoegde waarde van deze vorm van voorbereiding voor ouders te zien, het merendeel gaf zelfs aan zelf profijt te zien van mindfulness in de eigen beroepsuitoefening. Deze evaluaties hebben ons gesterkt in onze missie.

Waarom MBCP in Nederland?

Mindfulnesstrainingen hebben hun waarde binnen de geneeskunde reeds jarenlang bewezen. Op het gebied van chronische pijn, angst en depressie is mindfulness als behandeling of ondersteuning niet meer weg te denken. Ook binnen de verloskunde zijn de eerste stappen gezet om mindfulness als niet-medicamenteuze ter behandeling van bevalangst en voorkomen van trauma te onderzoeken. Juist in de kwetsbare periode, die de zwangerschap vormt, is het logisch dat het focus ligt op ondersteuningsmethoden die niet-medicamenteus zijn van aard zijn. Als verloskundig en mindfulnessprofessional zijn wij rotsvast overtuigd van het feit dat mindfulness zowel de aanstaande ouders als ook de verloskundig professional veel te bieden heeft.