Privacyreglement MBCP Academy

Inleiding

Voor ons staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. Dat geldt natuurlijk als u onze website bezoekt, maar ook als u klant van ons bent. MBCP Academy is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze website.

Wij willen u beter leren kennen, maar dan altijd zorgvuldig en op uw initiatief!
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MBCP Academy houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een dienst afneemt of anderszins contact heeft met MBCP Academy) legt MBCP Academy gegevens vast. MBCP Academy gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) diensten van MBCP Academy op de hoogte te houden.

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kunt u dit ten alle tijde laten weten aan MBCP Academy (zie adresgegevens onder aan deze verklaring).
Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag

Op de website van MBCP Academy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s, of de IP-adressen van onze bezoekers. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan MBCP Academy haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Wij koppelen IP-gegevens niet aan andere gegevens van onze klanten of bezoekers.

Vertrouwelijkheid

MBCP Academy verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van haar klanten en van de de bezoekers van haar website, jegens derden, tenzij uit wettelijke verplichtingen anders blijkt. MBCP Academy zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar klanten en de MBCP Academy-websitebezoekers.

Cookies

Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Indien u cookies via deze melding accepteert, betekent dit dat wij toestemming hebben voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

MBCP Academy en andere websites

Op de site van MBCP Academy treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. MBCP Academy kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

MBCP Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van MBCP Academy.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van MBCP Academy of wilt u geen informatie over (nieuwe) diensten ontvangen, dan kunt u dit melden via mail info@mbcpacademy.nl of via ons contactformulier.